Maar aan de kern van het probleem doet deze regering niets: arbeid is veel en veel te duur. Het belastingrapport van Eurostat drukte ons gisteren met de neus op de feiten. Feit: we zijn met 42,8 procent veruit de koploper in het belasten van arbeid. De kloof met andere Europese landen vergroot nog. Feit: ook in de globale belastingdruk halen we het podium, na Denemarken en Zweden.

Het probleem is dat Kris Peeters – het is z’n bevoegdheid niet – helemaal niks kan doen aan een van de belangrijkste verzuchtingen van de Zweedse top van de autofabrikant: de hoge loonkosten in België  en dus ook in Vlaanderen.

… als koken en seks een soort media-obsessie worden, als zintuiglijk plezier het statuut van een maatschappelijke imperatief krijgt, dan is er toch wel iets aan de hand. … Zo vluchten veel Europeanen naar de sfeer van privé-genot, naar het rijk der zinnen waar ze nog de illusie hebben dat ze baas zijn over het eigen leven. Die illusie is niet bepaald een motiverende boodschap voor de jeugd.

De handicap die Belgische bedrijven ondervinden, is te groot om te kunnen concurreren. … We moeten dringend af van het idee dat een loonlastverlaging een cadeau is voor de werkgevers. Ze is levensnoodzakelijk en we worden er allemaal beter van. Wie neemt het initiatief en redt onze toekomst?

In Vlaanderen hebben 20.852 mensen met een handicap een vraag naar aangepaste zorg lopen. … De wachtlijst blijft onethisch lang. … Deze schrijnende gang van zaken is een welvaartsstaat als de onze volstrekt onwaardig, ook in tijden van budgettaire krapte.

Er is geen enkele reden om te willen blijven leven binnen gevangenisgrenzen, en een ander woord voor de abjecte Europese constructie, zoals die ons vandaag door de strot wordt geduwd, valt me niet onmiddellijk te binnen. … Olli Rehn … wist letterlijk te vertellen dat in een geplande richtlijn spaarders aansprakelijk kunnen worden gesteld bij een faillissement ‘of een noodzakelijke herstructurering’ van een bank. Dit is natuurlijk de waanzin voorbij! Banken zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

Door de vergrijzing dreigt een conflict te ontstaan tussen de generaties die schulden hebben gemaakt en zij die ze moeten afbetalen.

Aan het noodzakelijke terugdringen van de fiscale en parafiscale lasten op arbeid en aan het terugschroeven van het overheidsbeslag naar een aanvaardbare 45 procent van het bbp moet nog worden begonnen. Nochtans is dat nodig om de Vlaamse economie, alsnog de krachtcentrale van het federale koninkrijk, op peil te houden.

Op communautair vlak vroegen de traditioneleVlaamse partijen meer autonomie, maar beloven nu, naar het woord van Wilfried Martens, federaal ‘loyaal’ te blijven. … Ondertussen pleiten PS-politici openlijk voor een alliantie tussen Brussel en Wallonië. Hoe staat het dan met hun federale loyauteit?

De doorsnee-Vlaming zou er weinig problemen mee hebben jaarlijks ongeveer een maandloon af te dragen – want om dergelijke bedragen gaat het – aan de Waalse landgenoten, als tegenover die solidariteit de nodige verantwoordelijkheid zou staan en als Vlaanderen dus uitzicht zou hebben op afbouw van die geldstromen. Maar die verantwoordelijkheid is er niet. …
En dat gaat ook ten koste van de groeikracht en de financiële gezondheid van de Vlaamse economie.


Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.