En nu zijn we terug bij Oekraïne. Het westen van dat land stond onder invloed van de Polen, van de Habsburgers, van het ‘Latijnse’ Europa. Het wil bij de Europese Unie horen. Het oosten stond en staat onder invloed van Moskou, van de orthodoxie, van de moeder van alle Russen. Het wil bij Rusland horen. Vandaar Poetins antwoord op de eis van de Europese Unie voor een ‘politieke oplossing’: splits het land op. Hij heeft een argument achter de hand.

Volgens cijfers die deze week in diverse internationale media verschenen, is niet het Verenigd Koninkrijk, maar België relatief gezien de belangrijkste broeihaard van radicaliserend jihadisme. Uit geen enkel ander westers land zijn, in verhouding tot het bevolkingsaantal, meer jongeren afgereisd om te gaan vechten in Syrië.

We laten het confederalisme niet los. Onze strategie op lange termijn is dat we in Vlaanderen een volledig autonoom sociaaleconomisch beleid kunnen voeren.

De Oekraïense crisis is aan het escaleren. (…) Het Westen voert ook zelf een expansieve politiek: de EU wil zijn invloedssfeer uitbreiden in het oosten en houdt daarbij geen rekening met regionale gevoeligheden. (…) In een democratie zouden de architecten van zo’n beleid ongetwijfeld weggestemd worden. Maar de Europese Unie is niet echt een democratische staat.

Natuurlijk vormen de jongeren die vechten voor islamitische milities en doordrongen zijn van de ideologie ervan een gevaar als ze naar België terugkeren. Ik vrees daar al jaren voor.

Sinds jaar en dag stellen wij dat mensen geen koopwaar zijn en niet kunnen verkocht worden als beesten. Waarom lijkt dat dan niet te gelden voor voetballers? (…) De overheden, zowel de Vlaamse, de Belgische als de Europese, laten maar begaan. (…) Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie stelt duidelijk dat ‘mensenhandel verboden is’.

Een volk, tienduizenden kinderen, vrouwen en mannen, is een bergrug opgejaagd om daar weg te kwijnen van dorst en honger. (…) Het is van een oudtestamentische wreedheid. Dit is niet de wrok van god, maar de waanzin van IS-fanatici.

Voor Europa geldt dat de reis naar het einde van de crisis nog steeds doordendert, maar het einde van die reis lijkt nog behoorlijk veraf te liggen. De acute monetaire crisis mag misschien wel achter ons liggen. Maar de economie is nog lang niet bekomen van de uitgedeelde klappen.

Het is belachelijk dat de MR zegt dat ze over een veto zal beschikken. De Vlamingen beschikken ook over een veto. De maatregelen die genomen zullen worden ademen de cultuur van het noorden van het land uit. Die is heel verschillend van de cultuur in het zuiden van het land.

De gedachte wint snel veld dat de Vlaamse minister-president een trapje hoger op de politieke ladder staat dan de federale premier. Dat veranderende inzicht wijst er ook op dat de burger het zwaartepunt van zijn bestuur ook mentaal steeds meer naar de deelstaten verschuift.

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.