Volgens het jaarverslag van het VBS (zie blz. 70), van de hand van Marc Moens zijn er méér orthopedisten, chirurgen, oftalmologen, dermatologen, klinisch biologen, neurologen, fysiotherapeuten, urologen, pathologen, stomatologie, geriaters, plastisch chirurgen, neuropsychiaters, neurochirurgen en radiotherapeuten in Vlaanderen dan in Franstalig België.
Kortom, voor 15 van de 30 deelspecialisten of dus maar de helft van allemaal méér in Vlaanderen!
Dit voor een Belgische bevolking van in totaal 11.204.000 mensen:

• Vlaanderen 6.441.454
• Brussel 1.169.067
• Wallonië 3.593.479

Cardiologie tekent zich echter schrijnend af: 535 in Vlaanderen, daarentegen 615 in Franstalig België!
Kan iemand daar beleidsmatig federaal besluiten uit trekken en daar de facto naar handelen a.u.b?
In Vlaanderen draagt men méér bij tot ’s lands begroting!
Dr. Lieve Van Ermen, cardioloog en gewezen senator

Volledig artikel.

Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) houdt de druk op de ketel van de contingenteringsdiscussie. Een brief in samenspraak met het OVV (Overleg Vlaamse Verenigingen) vertrok naar Maggie De Block. Het verbond overlegde tevens met de Planningscommissie.

Volgens de meest recente cijfers telt Franstalig België, in verhouding tot de bevolking, 29% meer artsen dan Vlaanderen, brengt Robrecht Vermeulen van het VGV in herinnering. Maar we weten dat de Franse Gemeenschap de boot afhoudt om het aantal artsen te beperken. Eind vorig jaar signaleerde Maggie De Block in een video-interview aan De Specialist dat ze dit probleem zeker zou aanpakken. Intussen ligt de bal in het kamp van de minister van Franstalig Onderwijs Marcourt “die zich eens zou bezinnen”. Een bezinningsperiode die blijkbaar lang aansleept, maar misschien daalt de Heilige Geest wel neer tegen Pinksteren… als het dan al niet te laat is.

Volledig artikel.

Geert Debruyne, gynaecoloog in het AZ St Lucas in Gent, is kersvers voorzitter van het Vlaams Geneeskundigenverbond(VGV).
Dat staat voor een autonomie van de Vlaamse volksgezondheid. Die is broodnodig, zo stelt Debruyne.
Dat blijkt eens te meer uit de problemen rond de contingentering.

Volledig artikel.

Contingentering artsen: een communautair addertje

Volledig artikel

De nieuwe regering heeft belangrijke kansen laten liggen om de belastingdruk op arbeid echt te verlagen en om te komen tot een meer evenwichtige verdeling van de belastingdruk.

Met een overheidsbeslag dat bijna 55 procent van het bbp bedraagt, een belastingdruk van ongeveer 45 procent, een staatsschuld van meer dan 100 procent, een werkgelegenheidsgraad van niet eens 62 procent, een effectieve pensioenleeftijd van amper 60 jaar, bij ongewijzigd beleid extra vergrijzingskosten van 6 procent van het bbp, en een concurrentiehandicap van 15 procent ten opzichte van de handelspartners, rest eender welke nieuwe regering niet zo veel keuzes. (…) Ongewijzigd beleid kunnen we ons niet meer veroorloven.

De zakenclub Cercle de Wallonie opent na Namen en Luik nu ook in Henegouwen een vestiging. De Waalse tegenhanger van de Vlaamse Warande is zo op weg naar 2.000 leden. Tien jaar geleden had niemand het voor mogelijk gehouden dat Wallonië een zakenclub zou hebben die het niveau weet te bereiken van de Brusselse zakenclubs, zoals de Club van Lotharingen of van het Vlaamse monument de Warande.

Onze cultuur is volledig gericht op prestatie en resultaat. (…) Die levensstijl laat helaas steeds meer mensen balanceren op de rand van een burn-out. Steeds meer en harder werken eist zijn tol.

De Duitse economie verliest dynamiek. (…) Als de economische groei daar stilvalt, is dat voelbaar in tal van andere Europese landen. Zeker ook in België. Duitsland is onze belangrijkste afzetmarkt, zowat 20 procent van de Vlaamse export gaat naar onze oosterbuur.

Arbeidsmarktonderzoek toont aan dat discriminatie bij aanwerving slechts de vierde oorzaak is van de zwakke situatie van de allochtonen op de arbeidsmarkt. Jan Denys, arbeidsmarktspecialist van Randstad, lijst in zijn boek ‘free to work’ vijf redenen op voor de lage werkgelegenheidsgraad bij de niet-EU populatie. (…). De eerste oorzaak is het gebrek aan opleiding. (…) Direct gekoppeld aan de gebrekkige opleiding is de talenkennis, de tweede oorzaak. (…) Een derde element is het gebrek aan netwerk dat handig is in de zoektocht naar een job. (…) Een laatste factor die we in rekening moeten nemen is de werking van de Belgische arbeidsmarkt op zich.

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.