Geert Debruyne, gynaecoloog in het AZ St Lucas in Gent, is kersvers voorzitter van het Vlaams Geneeskundigenverbond(VGV).
Dat staat voor een autonomie van de Vlaamse volksgezondheid. Die is broodnodig, zo stelt Debruyne.
Dat blijkt eens te meer uit de problemen rond de contingentering.

Volledig artikel.

Contingentering artsen: een communautair addertje

Volledig artikel

De nieuwe regering heeft belangrijke kansen laten liggen om de belastingdruk op arbeid echt te verlagen en om te komen tot een meer evenwichtige verdeling van de belastingdruk.

Met een overheidsbeslag dat bijna 55 procent van het bbp bedraagt, een belastingdruk van ongeveer 45 procent, een staatsschuld van meer dan 100 procent, een werkgelegenheidsgraad van niet eens 62 procent, een effectieve pensioenleeftijd van amper 60 jaar, bij ongewijzigd beleid extra vergrijzingskosten van 6 procent van het bbp, en een concurrentiehandicap van 15 procent ten opzichte van de handelspartners, rest eender welke nieuwe regering niet zo veel keuzes. (…) Ongewijzigd beleid kunnen we ons niet meer veroorloven.

De zakenclub Cercle de Wallonie opent na Namen en Luik nu ook in Henegouwen een vestiging. De Waalse tegenhanger van de Vlaamse Warande is zo op weg naar 2.000 leden. Tien jaar geleden had niemand het voor mogelijk gehouden dat Wallonië een zakenclub zou hebben die het niveau weet te bereiken van de Brusselse zakenclubs, zoals de Club van Lotharingen of van het Vlaamse monument de Warande.

Onze cultuur is volledig gericht op prestatie en resultaat. (…) Die levensstijl laat helaas steeds meer mensen balanceren op de rand van een burn-out. Steeds meer en harder werken eist zijn tol.

De Duitse economie verliest dynamiek. (…) Als de economische groei daar stilvalt, is dat voelbaar in tal van andere Europese landen. Zeker ook in België. Duitsland is onze belangrijkste afzetmarkt, zowat 20 procent van de Vlaamse export gaat naar onze oosterbuur.

Arbeidsmarktonderzoek toont aan dat discriminatie bij aanwerving slechts de vierde oorzaak is van de zwakke situatie van de allochtonen op de arbeidsmarkt. Jan Denys, arbeidsmarktspecialist van Randstad, lijst in zijn boek ‘free to work’ vijf redenen op voor de lage werkgelegenheidsgraad bij de niet-EU populatie. (…). De eerste oorzaak is het gebrek aan opleiding. (…) Direct gekoppeld aan de gebrekkige opleiding is de talenkennis, de tweede oorzaak. (…) Een derde element is het gebrek aan netwerk dat handig is in de zoektocht naar een job. (…) Een laatste factor die we in rekening moeten nemen is de werking van de Belgische arbeidsmarkt op zich.

De premier van dit land is niet langer de natuurlijke leider, maar alleen nog een nuttige idioot die zich opoffert. Nooit eerder is een van de krachtigste symbolen van een land zo snel gedevalueerd. Het premierschap is opgenomen in een sterfhuisconstructie, waarbij men alleen nog mag toekijken hoe de zaak langzaam ten onder gaat.

En nu zijn we terug bij Oekraïne. Het westen van dat land stond onder invloed van de Polen, van de Habsburgers, van het ‘Latijnse’ Europa. Het wil bij de Europese Unie horen. Het oosten stond en staat onder invloed van Moskou, van de orthodoxie, van de moeder van alle Russen. Het wil bij Rusland horen. Vandaar Poetins antwoord op de eis van de Europese Unie voor een ‘politieke oplossing’: splits het land op. Hij heeft een argument achter de hand.

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.