Oekraine2.jpg

Rode Kruis-Vlaanderen heeft een rekening geopend voor wie geld wil storten voor hulp aan Oekraïne. De organisatie maakt ook 250.000 euro vrij uit het noodhulpfonds om in te zetten voor humanitaire hulp. De dienst 'Restoring Family Links' wordt ingezet voor familieleden in Oekraïne.

Rode Kruis-Vlaanderen deelt de grote bezorgdheid van het Internationale Rode Kruis over de situatie in Oekraïne en het ruimere conflictgebied. De Rode Kruisbeweging is volledig gemobiliseerd in reactie op de noodsituatie om de burgerbevolking te steunen en te beschermen. De organisatie roept ook alle partijen die bij het conflict betrokken zijn op, om het internationale humanitaire recht te respecteren.

Rode Kruis-Vlaanderen maakt daarom per direct 250.000 euro vrij uit haar eigen noodfonds ter ondersteuning van het Oekraïense en Poolse Rode Kruis. Het geld zal gebruikt worden om te voorzien in voedsel, water, dekens, tenten voor opvang van vluchtelingen in de Poolse grenssteden en medische zorg en psychosociale ondersteuning.

Rode Kruis-Vlaanderen opent daarnaast een rekening voor wie geld wil storten: 53 0000 0000 5353 met vermelding "Oekraïne". Dat geld zal via de lokale Rode Kruis-afdelingen eveneens gebruikt worden voor directe humanitaire hulp aan de mensen die getroffen worden door het conflict.

Rode Kruis-Vlaanderen is en blijft in nauw contact met de lokale Rode Kruis-afdelingen in het conflictgebied (Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Polen enz.) en met het Internationale Rode Kruis. Samen met hen wordt continu geanalyseerd welke hulpacties opgezet moeten worden en waar financiële hulp nodig is om de slachtoffers te helpen.

Vanaf maandag 28 februari wordt ook de dienst Restoring Family Links geactiveerd via het speciaal voorziene telefoonnummer 015/44 34 07. Wie het contact met familieleden verloren is als gevolg van een oorlog, gewapend conflict, natuurramp of migratie kan op deze dienst beroep doen. Rode Kruis-Vlaanderen werkt hiervoor samen met andere Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen wereldwijd, en speciale afgevaardigden in conflictgebieden.

Het Rode Kruis doet ook een dringend oproep aan alle partijen die betrokken zijn bij het conflict om de verplichtingen krachtens het internationaal humanitair recht (IHR) na te leven.

Tot nu toe werden reeds 30.000 pakketten met voedsel en zaken als zeep, shampoo en tandpasta uitgedeeld aan vluchtelingen door het Rode Kruis. De hulporganisatie heeft duizend mensen in opvangcentra getraind in het verlenen van eerste hulp, klinkt het.

In de regio Donbas in het oosten van Oekraïne heeft het Rode Kruis de afgelopen weken ruim 16.000 liter water gebracht. In Rusland helpen duizend vrijwilligers zo'n 18.000 mensen die daarheen zijn gevlucht. Ook in andere buurlanden van Oekraïne biedt het Rode Kruis opvang en hulp. In Polen is er voedsel en medische hulp en tijdelijke opvang voor honderden vluchtelingen.

www.despecialist.eu

 

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.