Met een overheidsbeslag dat bijna 55 procent van het bbp bedraagt, een belastingdruk van ongeveer 45 procent, een staatsschuld van meer dan 100 procent, een werkgelegenheidsgraad van niet eens 62 procent, een effectieve pensioenleeftijd van amper 60 jaar, bij ongewijzigd beleid extra vergrijzingskosten van 6 procent van het bbp, en een concurrentiehandicap van 15 procent ten opzichte van de handelspartners, rest eender welke nieuwe regering niet zo veel keuzes. (…) Ongewijzigd beleid kunnen we ons niet meer veroorloven.

Plaats reactie


Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.