Voorwoord

Kaft202201

Het Corona monster trapt stilaan op zijn eigen staart van pan - naar endemie en heeft de Vlaamse Leeuw in ons niet klein gekregen:
we waren in Vlaanderen het snelst, het beste (qua vaccinatie% zorgpersoneel VL 93%, Wall80%, Brus 18,8%) én het goedkoopste in onze vaccinatiecampagne .. daar mogen we best prat op gaan! Bijvoorbeeld: Kost prik in vaccinatiecentrum: VL: 53€ Wall: 72€ Kost prik in WZC: VL:10€ in Wall: 20€; -aantal overlijdens in hospitaal van coronapatiënten: VL:16,5%, Wall: 20,4%, Brussel: 18,8%.

Ook zetten we graag meer de puntjes op de i en laten we onze tanden zien: bij de Orde meer artsen geschorst in Vlaanderen als antivaxverspreiders (15) dan in Brussel (3) en Wallonië (6) terwijl de antivax stroming daar net welig tierde.. ik heb het vermoeden dat wij harder tegen hen optreden..

In Doorbraak lezen we, van historicus Wido Bourel dat er in Frans Vlaanderen in hetzelfde tijdscharnier als het ontstaan van VAV een gelijkaardig “Verbond“ bestond namelijk het VVF. Kennissen en vrienden, waaronder vooral Jean-Marie Gantois stichtten “het Vlaams Verbond van Frankrijk (V.V.F.)” ...de jaren dertig...de Tweede Wereldoorlog ..” Anno 28/5/1922 enkele luttele jaren ná de Eerste Wereldoorlog en de taalstrijd in de loopgraven, werd er in Antwerpen het Algemeen Vlaamsch Geneesheren Verbond gesticht door Dr Leopold Goyens, men telde bij aanvang 40 leden ...
In de jaren voor de tweede Wereldoorlog telde men wisselend 750 à 1000 leden bij het AVGV nadat men had geijverd voor de vernederlandsing van de RUG in 1930. In 1960 werd er onder leiding van Dr De Beule, die het Vlaams Actiecomité voor Gezondheidszorg oprichtte, geijverd voor de overheveling van de gezondheidszorg in homogene bevoegdheden naar de Gemeenschappen. Daarbij speelde Prof Eric Ponette een belangrijke rol. Tevens wordt er nu al een kwarteeuw weerwerk gegeven over de contingentering artsen en het ingangsexamen sinds haar invoering in 1998 en de taalverhoudingen in de Brusselse ziekenhuizen. Terecht viert het VAV haar 100-jarig bestaan op het Stadhuis in Antwerpen op 22/10/22!

Beste vrienden, ik begin en eindig met Corona in mijn voorwoord. Als ik het boek van Chris Stoop over Corona en WZC lees, revolteer ik ..
Hoe de “overheid” de bewoners van de WZC letterlijke en figuurlijk heeft laten stikken.. Dementerende bewoners zowel wie positief als negatief testten als één cohorte samen isoleren? Bejaarden, zonder hun familie, in totale eenzaamheid, zonder enige palliatieve zorg, laten sterven ..Hoe bewoners van WZC geweerd werden uit Ziekenhuizen, soms gewoon terug werden gestuurd? Als we mensen in de zorg gaan selecteren op kwetsbaarheid, wil dat zeggen dat ze minder MENS zijn? Dan bereiken we een ondergrens in de beschaving dat we als mens én als arts niet mogen tolereren. Hierover is een parlementaire commissie meer dan welkom en hier moeten we ons over bezinnen als samenleving en als Vlaamse artsen met een normenbesef voor toekomstige pandemieën!

Lieve Van Ermen, voorzitter

 

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.