OPROEP aan ALLE VGV-leden en hun sympathisanten ter ONDERSTEUNING van de
tiende prijs Dr. Luc Broeckaert en familie 2015,
gericht op PREVENTIE en PRAKTIJK voor onze Vlaamse vorsers onder
de supervisie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Bent U ook van oordeel dat onze Vlaamse collegae, die toponderzoek verrichten, meer steun verdienen voor hun inspanningen,
vooral als die een praktische meerwaarde bieden aan onze ganse Vlaamse Gemeenschap en ook ver daarbuiten,
gelieve dan een bijdrage te storten

  • ofwel voor bedragen vanaf 5 euro tot onbeperkt op de daarvoor speciaal geopende en uitsluitend daarvoor gebruikte rekening van Dr. Broeckaert:

          BE24 9731 1596 3938

  • ofwel UITSLUITEND voor bedragen vanaf 250 euro op de rekening van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde:

          BE52 3751 1174 6709

met vermelding: “voor de prijs Dr. Broeckaert 2015” en van  Uw rijksregisternummer, indien U een belastingverminderingsdocument wenst.

Gelieve ook bij elke storting een mail te sturen naar Dr. Broeckaert met vermelding van het gestorte bedrag op e-adres: broeckaert.luc[at]gmail.com
Meer info bij Dr. Broeckaert  via e-mail of 0475 63 68 54

Heel veel dank.
Dr. Luc Broeckaert

Prijzen Dr. Luc Broeckaert en Mevrouw Annie Depreeuw
Overzicht 2006-2013

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgie reikte op zaterdag 30 november 2013 in het Paleis der Academien te Brussel negen academische prijzen uit tijdens een plechtige openbare zitting (programma bijgevoegd). Hieronder volgt een korte beschrijving van de bekroonde onderzoekswerken.

Volledige tekst

Programma

Recent is er opnieuw behoorlijk wat beroering ontstaan rond de “contingentering”.
Op 15/11/2013 refereerde “Artsenkrant” naar een artikel van “Le Soir” waarin gesteld werd dat er in het jaar 2017 1.632  artsen “op overschot” zullen afstuderen: ongeveer 500 in Vlaanderen  en ongeveer 1.100 in Franstalig België, volgens gegevens van het Jaarverslag 2012 van de Planningscommissie medisch aanbod.
Uit nadere analyse van dit verslag blijkt dat deze cijfers dienen genuanceerd te worden.   Inderdaad in tabel 15 (blz. 41) van dit jaarverslag wordt “het in de toekomst geprojecteerd cumulatief verschil voor de Vlaamse Gemeenschap” voor het jaar 2017 geraamd op een teveel van slechts 237 artsen, wat beduidend minder is dan  de  500 vermeld in “Le Soir” en aldus overgenomen door “Artsenkrant”.
Het cijferverschil kan verklaard worden als volgt: het jaarverslag neemt (terecht) de volledige periode (2004 – 2017) sinds de invoering van de verplichte contingentering in rekening, terwijl  de cijfers van “Le Soir” alleen  betrekking hebben op de periode  (2014 – 2017). “Le Soir” gaat uit van het verschil tussen het aantal diploma's, zoals voorzien in de contingentering, en het aantal studenten dat in 2013 een masteropleiding voor arts volgt aan de Belgische universiteiten. Tijdens de periode (2004 – 2009) werd er in de Vlaamse Gemeenschap geen overschot maar een tekort van 315 artsendiploma's t.o.v. van de contingenteringscijfers vastgesteld; vandaar het cumulatief teveel van slechts 237 in 2017.
Tabel 17 (blz. 42) van genoemd jaarverslag berekent “het in de toekomst geprojecteerd cumulatief verschil voor de Franse Gemeenschap”  voor de periode 2004 - 2017 op een teveel van 1.006 artsen. De Franse Gemeenschap heeft namelijk, zoals goed bekend, reeds vanaf 2004 een teveel aan artsendiploma's  afgeleverd.
Ik laat in het midden of “Le Soir” al dan niet gewild een verkeerde voorstelling van zaken heeft gebracht.  Alleszins is het verschil: 769  meer artsendiploma’s aan Franstalige zijde  wel bijzonder groot.

Medical Women's Association of Belgium

18th symposium

 

Drugs split up the addict, the family and the society

A Gender Analysis

 

6 C.P E&E
Organised by Dr. Mireille Vergucht

- Nederlands / français: simultaan vertaling / traduction simultanée -

Price
symposium € 30 (congress- book included)
student / partner: € 15 (congress-book included)
lunch € 25

BNP Paribas Fortis
BIC GEBABEBB / IBAN BE30 2200 2799 1711

Program nl Registration Program fr

www.mwab.be

 

 

Beschaamd ben ik, Vlaming te zijn!
Beschaamd als lezeres van De Standaard, de zogenaamde 'kwaliteitskrant van hoog niveau'.
In het grote debat betreffende de EU vandaag in het PSK was géén folder noch info in het Nederlands aanwezig! Ook de PSK-crew vond, pas na ik er naar vroeg, het vreemd gezien de D S toch ook sponsorde.  Zijn ALLE lezers van D S dan niet hoofdzakelijk Nederlandstalig?
Beschaamd dat in dit debat over cultuur ALLE Nederlandstaligen zichzelf verloochenden door enkel in het Frans te spreken - zij maakten de meerderheid uit - : Gerard Mortier, Peter de Caluwé , Tom Lanoye en Luuk Van Middelaar ( Nl filosoof)!  Tenslotte, er wàs SIMULTAAN vertaling!!
In een ander debat was Yves Leterme de ster. uiteraard in het Frans.  Ook Duitsers (oa Peter Schneider, auteur) spraken in het Frans.  Geert Mak, verontschuldigde (sic) zich de Franse taal onvoldoende machtig te zijn.  Hij sprak in het Engels, maar zijn boek was er enkel in één vertaalde versie, uiteraard de Franse, te koop,.
Het was één grote lofrede voor het 'federale Europa', waar ettelijke sprekers zich dan nog als communist en anarchist konden uiten, o.a. Michel Onfray (Fr  filosoof).
Néén! Dit Europa moet imploderen.  Dit Europa kan enkel overleven in een confederale stuctuur, waar wederzijds respect en zélfrespect voor eigen cultuur en taal kunnen voortleven.
DIT WAS VANDAAG EEN ZEER BEDROEVEND VOORBEELD om "Europa her uit te vinden", zoals werd aangekondigd.
Dr Lieve Van Ermen, 11 oktober 2013

Ben naar Fabre's 'Tragedy of a friendship' gaan kijken: dit was voorzien in ons abonnement VLOS.  Het was als opdracht aan Fabre, in het kader van het Opera XXI-festival en WAGNER-jaar.

Verrassende intro: bij het binnenkomen vroeg de kaartjesknipster: "U bent voorbereid op wat u vandaag gaat zien?"  Zagen we er dan zo oud uit?  We hadden het gehoord ja, en in de pers gelezen, dat het een 'schandaaluitvoering' was.  Maar 'Le Sacre du printemps' was dat destijds ook... en in de 20e eeuw bleek het toch ook een kunstwerk?  Een goede vriendin van me had gezegd: het is mooie muziek, doe je ogen dicht!".  Dus we gingen…  Dat is ook de kracht ven OPERA: in het Latijn OPUS in het meervoud: alle kunsten samen, geluid, visueel, noem maar op.

3 uur non stop vuilspuiterij...volgens de gratis inleiding van de VLOS, niet gemaakt om enkel te choqueren, zoals velen zouden denken (sic), maar om de oerkracht en vitaliteit van het menselijk lichaam "over te brengen".
13 stukjes WAGNER-muziek uit diverse Opera's op een langspeelplaat afgespeeld, met zwart/wit oude filmfragmenten op de back scène.  Leuk toch om af en toe naar te kijken, de beate blikken, onwerelds in de 21e eeuw…Maar waarom daar een 15 min. durende masturbeerscène in verwerken? van alle dansers-acteurs?, na afloop op luid boegeroep onthaald!  Duurde ook zo lang! je bleef maar wiebelen op je stoel en ik bespiedde de oudere toeschouwers rondom me heen.  Waarom in hemelsnaam een afschuwelijk reëel aandoende verkrachtingscène, waar man A + man B ineens, zonder enige relatie, actrice C gaan verkrachten?... met aan de haren trekken, gebrul, geschreeuw en gekerm…penetratie langs voor en langs achter...horden mensen verlieten de zaal…

Ik maakte de click: is fake…en kon blijven zitten, maar het versterkt me in mijn statement dat een zelfde thema of gebeuren op film, op toneel of als lectuur: meest beklijvend is de lectuur, dàn het toneel en pas dan de film!…Tot deze conclusie kwam ik, toen ik 'Who is afraid of Virginia Woolf' op de 3 wijzen beleefde: het boek moest ik neerleggen, ermee méést 'embedded': de dialogen las ik alsof ik ze zelf had uitgesproken…het toneel was ook erg, maar toch minder en de film? die gleed aan me voorbij…Hoeveel mensen zouden er thuis de TV afzetten bij een verkrachtingscène? of naar buiten gaan? niemand!  Ik maakte ook de click en dacht aan Oost-Congo waar HIC et NUNC dit wél dagelijkse kost is, de oerkracht van de mens?  Ook de mensonwaardigheden die mensen elkaar aandoen ja !!
En toch ..
Was van de vuilspuiterij er één dat nog esthetisch kon worden genoemd, wanneer Elisabeth uit het fragment van Tannhauser uitgebreid gevingerd wordt en in klaagzang eindigt…, daarbij gelaten, de plastieken ballonnekes waarin het spul wordt opgevangen...cynisch waren de vingerende feeën: met feemuts en wit gewaad (maagdelijk wit, maar met een gat bij de Venusberg) met daarop in rood geborduurd: "Dieu le veut".
De muziek wàs mooi!  Wéét u dat de muziek werd gecomponeerd door Mortiz Eggert, de choreografie er nadien op bedacht?  Zoals een soundtrack maken van een film die je niet hebt gezien …De teksten van Stefan Hertmans waren om te smullen, zo mooi, bv. één: "alleen de dingen die pijn doen blijven leven".  Sommige dansscènes zullen me bijblijven omdat ze nét zo mooi waren … zoals de vier paren die zich in een alternerende beweging verbinden en losgooien, als ware het een golfslag op het strand.  En één dans vond ik zéér mooi: de man hoogmoedig dansend met een zwaard rond een vrouw in overgave met haar nek om de punt van het zwaard.  De 2 zangers, man en vrouw waren goed, in een prachtig mooi gewaad, fluweelzwart met goudwitte stiksels erop geborduurd in mooie klassieke motieven.

Eén groot nadeel: het duurde véél te lang, je was geradbraakt in rug en botten en knieën... en weeïg rond je maag.  Het kon me non-stop bekoren gedurende 1,5 u., nadien zat ik op mijn uurwerk te kijken.  Waarom niet 2 stukken van 1,5 u.?  Waarschijnlijk omdat de zaal dan na de pauze maar half bezet zou zijn geweest.
Toch vond ik het boegeroep onterecht: voor het gezelschap Troubleyn moet het een zwaar labeur zijn geweest … kapot moeten zij geweest zijn na een dergelijke performance, die ze zelf toch niet hadden bedacht, maar méé in het hoofd van Jan Fabre!!
Een 21e eeuws Gesamt Kunsttheater…dat zoals 'Le Sacre Du Printemps' véél reacties zal losweken…volgens mijn man, meer geschikt voor 13 videofragmentjes om te tonen in een filmmuseum.
Wie zal het zeggen?

Dr Lieve Van Ermendoor Dr. Lieve Van Ermen

Inhoud: Leider Zaccaria van de Hebreeërs en Nabucco, koosnaampje voor Nabuccodonosor of Nebukadnezar, de Babylonische koning zijn politiek en religieus elkaars tegenpolen.
De eerste spreekt zijn volk in gevangenschap moed in. De mensen die niet veel van opera kenden applaudiseerden véél en vaak tussen de aria's door omdat Abigael luid zong en op effecten jaagde…( die avond Mary Elisabeth Williams)

Wat vonden wij?
Michel, mijn man, vond dat de dirigent, Dmitri Jarouski teveel op zijn Russisch dirigeerde, teveel zachtere stukken opzette tegen heftige accenten, niet genoeg melodieus klagend Italiaans!

Het koor?
Géén enkel slecht woord hierover: fantastisch +++!

Abigael?
Een Amerikaanse grote zwarte zangeres had veel 'noten op haar zang', kleurrijke schakeringen, etc.  Ze kon véél, maar zong té luid en wou absoluut haar stem in de verf zetten!

De tenor?
Was niet goed, hij zong een halve toonhoogte te laag.  Het tegenovergestelde van onlangs in de Munt.  De zangers (en het koor) overstemden soms hier het orkest (vooral Abigael en de 300 koppige cast!).

Wat ik waardeerde was de enscenering!  De regie was van Daniel Slater, uiteraard modern, zoals heden tendage steeds 'getransponeerd' naar de huidige tijd, maar met een méérwaarde.  De "indignados" kamperen met slogans tegen de banken etc.  Maar dit heeft een diepere achtergrond, ik begreep ineens veel méér van Nabucco: een godsdienst -dilemma tussen de Joodse monotheïsten en de veelafgoderij van Babylon!  In Antwerpen vernam ik dat naar aanleiding van deze Nabucco zelfs Joodse hoogleraren op 14 febr. voordrachten gaven in Hof van Lier (gratis)!  Heeft de nieuwe, huidige directeur van het VLOS Avil Kahn, na kritiek van de Joodse Gemeenschap, de Joodse  "vrienden " naar zijn hand willen zetten?
In ieder geval waren er Arabische, Spaanse en Griekse slogans in de openingscène. en dat was niet slecht, vond ik, mensen ruziën vaak over ideeën, zeker theologische, dat was duizenden jaar geleden zo en nu idem dito; op TV beelden zag men beelden van de Arabische lente en Tahir plein.  Zelf verdiep ik me hierin.  Als vrije tijd hersengymnastiek studeer ik Arabisch en vind het écht leerrijk.  Aldus sprak de enscenering me enorm aan, maar ik zal wellicht de enige zijn geweest, misschien???

Dus niet een belevenis die in toto geweldig en te beschouwen is als "niet te missen", maar wel met facetten die te smaken waren!!

Link: Vlaamse Opera

De geschiedenis van Vlaanderen in het licht van de genetica.

door Gentiel Van Genendonck

INLEIDING

Niemand van ons heeft zichzelf gekozen. We zijn allen het resultaat van een unieke en onvoorspelbare genencombinatie.
Onze ouders wisten niet welk wezen er uit de bus zou komen wanneer ze ons concipiëerden. We dragen in onze genen een
voorgeschiedenis mee die miljoenen jaren teruggaat. Wij hebben onze voorouders niet gekozen, en zij hebben ons moeten
aanvaarden zoals we zijn, ook al beantwoordden we niet aan hun verwachtingen.

Dat we zijn zoals we zijn is dus niet louter toevallig. De geschiedenis heeft onze genen gekneed. De Darwiniaanse wetten
zijn ook op ons toepasselijk. De “natuurlijke selectie” gaat permanent door. We dragen de genen van de overlevers, niet van de “loosers”.

Het menselijk handelen is, althans gedeeltelijk, genetisch bepaald. Een aantal karaktertrekken worden overgeërfd op dezelfde wijze
als de kleur van de ogen, het pigment van het haar, de hormonenspiegel na de puberteit enz. Er zijn dominante en
recessieve genen. De eerste overheersen de tweede, maar slagen er niet in ze volledig uit te roeien.

Naast de genetische kenmerken hebben we ook “verworven” kwaliteiten. De omgeving speelt hier een belangrijke rol. Er
ontstaat een zekere “cultuur” die de beste overlevingskansen biedt aan het genetisch bepaald individu en zijn verwanten: de
familie, de stam, of de groep. De opvoeding kan vele hoeken afronden, of omgekeerd bepaalde (goede of slechte)
eigenschappen accentueren. Sommigen noemen dit de”ziel” van de mens of de “ziel” van het volk. (Fig. 1)

Onze geschiedenis heeft ons gemaakt zoals we zijn, en is tevens wat we er zelf van gemaakt hebben. Ze is uniek, en kan niet meer
worden overgedaan. Doorheen de lotgevallen die ons te beurt vielen in de loop der tijden, loopt de rode draad van ons genetisch
patrimonium. Uit de analyse van de gebeurtenissen kan men afleiden welke eigenschappen bij de Vlaming de boventoon
voerden. In de loop der tijden heeft de Vlaming een eigen cultuur opgebouwd. Zijn gedrag is de resultante van het samenspel
tussen de genetische eigenschappen en de opeenvolgende omgevingsfactoren. Het is zelfs niet uitgesloten op basis hiervan
te voorspellen hoe zijn reacties in de toekomst zullen zijn in bepaalde omstandigheden.

In de hiernavolgende bijdrage doen we een poging om op basis van wat we weten over onze afkomst, de gedragspatronen van
onze voorouders te ontleden, en onze genetiek te beschrijven. Wat kunnen we leren over onze genen uit de geschiedenis van
Vlaanderen? We gaan terug in de tijd.

Lees Meer

 

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.