OPROEP aan ALLE VGV-leden en hun sympathisanten ter ONDERSTEUNING van de
tiende prijs Dr. Luc Broeckaert en familie 2015,
gericht op PREVENTIE en PRAKTIJK voor onze Vlaamse vorsers onder
de supervisie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Bent U ook van oordeel dat onze Vlaamse collegae, die toponderzoek verrichten, meer steun verdienen voor hun inspanningen,
vooral als die een praktische meerwaarde bieden aan onze ganse Vlaamse Gemeenschap en ook ver daarbuiten,
gelieve dan een bijdrage te storten

 • ofwel voor bedragen vanaf 5 euro tot onbeperkt op de daarvoor speciaal geopende en uitsluitend daarvoor gebruikte rekening van Dr. Broeckaert:

          BE24 9731 1596 3938

 • ofwel UITSLUITEND voor bedragen vanaf 250 euro op de rekening van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde:

          BE52 3751 1174 6709

met vermelding: “voor de prijs Dr. Broeckaert 2015” en van  Uw rijksregisternummer, indien U een belastingverminderingsdocument wenst.

Gelieve ook bij elke storting een mail te sturen naar Dr. Broeckaert met vermelding van het gestorte bedrag op e-adres: broeckaert.luc[at]gmail.com
Meer info bij Dr. Broeckaert  via e-mail of 0475 63 68 54

Heel veel dank.
Dr. Luc Broeckaert

Prijzen Dr. Luc Broeckaert en Mevrouw Annie Depreeuw
Overzicht 2006-2013

PRIJS 2006 (kanker)

 • Joost VAN DEN OORD en Véronique WINNEPENNINCKX (Katholieke Universiteit Leuven, Departement Morfologie en Medische Beeldvorming) met een werk, getiteld:
  “Gene expression profiling of cutaneous malignant melanoma”.

PRIJS 2007 (diabetes)

 • Bart KEYMEULEN (Vrije Universiteit Brussel, Diabetes Research Center) met onderzoek omtrent experimentele behandelingen bij type 1 diabetes met als doel behoud of herstel van betacelfunctie bij type 1 diabetespatiënten.

PRIJS 2008 (hypertensie)

 • Tim NAWROT (Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Arbeids- en Milieugeneeskunde) met een werk, getiteld:
  “Genetic variation and environmental factors in biological and arterial ageing”.

PRIJS 2009 (kanker)

 • Barbara BOONE (Universiteit Gent, Afdeling Dermatologie) met een werk, getiteld:
  “Clinical markers and driving mechanisms in melanoma progression, VEGF-C, RhoC, c-Ski/SnoN and EGFR”.

PRIJS 2010 (infectieuze aandoeningen)

 • Philippe VAN DEN STEEN (Katholieke Universiteit Leuven, Rega Instituut, Laboratorium Immunobiologie) met een werk, getiteld:
  “Immunopathology and dexamethasone therapy in malaria complications”.

PRIJS 2011 (outcome van preventiemaatregelen in Vlaanderen in het domein van de gezondheidszorg)

 • Ellen GOOSSENS (Vrije Universiteit Brussel, Dienst Embryologie en Genetica) met een studie gericht op de preventie van onvruchtbaarheid na chemo- of radiotherapie.

PRIJS 2012 (voedingsproblematiek bij jongeren)

 • Wendy VAN LIPPEVELDE (Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde) met een werk, getiteld:
  “EuropeanN Energy balance Research to prevent excessive weight Gain among Youth”.

PRIJS 2013 (preventie van gedragsstoornissen door klinisch onderzoek)

 • Didier SCHRIJVERS (Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus Duffel, en Universiteit Antwerpen, Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) met een werk, getiteld: “Monitoring slow motions: action disturbances in major depressive disorder”.

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.