Voorwoord

Kaft202102

Geraakt u nog wegwijs uit dit kluwen? Verschil Gewest en Gemeenschap?
Negen Ministers voor gezondheid (bijna even veel als er provincies zijn) zijn bevoegd om beslissingen te nemen in de pandemie bestrijding en moeten vooreerst akkoord zijn op één lijn en daarna nog gezwind hun handtekening zetten! Ik citeer : “In ons land zijn er acht ministers bevoegd inzake volksgezondheid. Tussen hen is er geen hiërarchie, maar bij een sanitaire crisis zou er toch beter een hiërarchie bestaan. Zet acht kapiteins op een schip. Dan weet je ook niet waarheen je vaart”. Dat verklaarde gewezen minister van Volksgezondheid Maggie De Block in de coronacommissie van de Kamer.
Wat is er manifest fout gelopen in de aanvang van het beleid van deze pandemie?
Een zekere Alain Maron is licentiaat in de economische en sociale politiek aan UCL. (dus niet hard wetenschappelijk medisch geschoold en een beetje bang groen voor vaccins?) én Minister volksgezondheid Brussel...Hij vergeet, willens nillens, zijn handtekening te plaatsen en vervolgens loopt België een bestelling van 2,5 miljoen vaccins mis.( Knack 20/1/2021, overgenomen door HLN) Volgens Dries De Smet op 25/2/2021 in D.S. doet hij dat omdat België een overschot vaccins anders zou hebben: alias een “verspilling” dixit...
Dus we zijn bij de run naar aankoop vaccin totaal onze pole position kwijt en Denemarken en anderen kunnen meer uit de aangeboden korf halen dan het kleine “dappere“ Belgen-Land en missen zo de eerste slagkracht om het virus de kop in te slaan. Denemarken heeft meer dan dubbel zoveel vaccins besteld als België. Het land raapte de volumes op die andere landen niet moesten hebben. België deed dat nooit.
Alle partijen zijn het erover eens dat de huidige doorgedreven versnippering op beleidsniveaus nefast is en in de media worden gepolst en bevraagd naar hún oplossing. Journalist Tobias Santens stelt de vraag aan de verschillende partijen op dat moment waarheen ze de cockpit van beleid dan heen willen op 2/6/2020 gepubliceerd in VRT news
Eigenaardig! Toen ik me verkiesbaar zette op Open VLD lijst mocht ik op advies collega Yolande Avondroodt op mijn flyer schrijven dat ik vóór de splitsing van de Gezondheidszorg was!? Zowel Anno 1999 en later 2004. ( in tempore non suspecto.. toen ze niet dezelfde frustratie voelden als anno 2020?)
Toch zegt een verstandige dame in de zorg Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) dat er naar 1 Minister per Gewest moet worden gestreefd opdat dit beleid qua Welzijn en Zorg krachtig en uniform unisono is! Waarom Gewest? Brussel ook dan nog?
Titels boven artikels volgen hierop, mijn favoriet is: “We kunnen de tandpasta toch niet terug in de tube steken?” plastischer kan men het niet verwoorden!
Nu na zoveel maanden dreigt een tweede breuklijn door het Dappere Belgen-land: zowel wat hun vaccinatiebereidheid betreft als haar financiering.
In Vlaanderen heeft 89 procent van alle 85-plussers minstens één vaccindosis ontvangen. In Brussel is dat slechts 67 procent, in Wallonië gaat het om amper 68 procent. Dirk Ramaekers, voorzitter van de vaccinatietaskforce, maakt zich vooral zorgen om de lage vaccinatiebereidheid bij de Brusselaars.12 apr. 2021
Sciensano geeft een update op 14/5 in zelfde trend. Willen we 70% van de bevolking gevaccineerd krijgen, een ondergrens volgens viroloog Steven Van Gucht, dan moeten we nog 12,5% of 1 op de 8 Belgen over de schreef krijgen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt qua vaccinatie (18 procent) achter op Vlaanderen (24 procent). Brusselaars kijken met veel en vaak naar tv-zenders uit Frankrijk, een land met de laagste vaccinatiebereidheid van Europa. De invloed hiervan op de vaccinatie is niet te onderschatten, stelt UZ Brussel-CEO Marc Noppen (26/4/2021)
Zoals Minister President Jan Jambon terecht zegt: Als de vaccinatiebereidheid groter in Vlaanderen dan in BXL en Wallonië is, dan zouden de versoepelingen en de economische heropleving ook navenant sneller in Vlaanderen moeten kunnen! (..en is het Overlegcomité op federaal niveau niet gunstig voor Vlaanderen)
Enkele berekeningen tonen zelfs dat er een nieuwe vorm van “Transfer“ ontstaat!
(lees artikel Doorbraak Kathleen Depoorter) ik citeer: Bij zuinig verdienen hoort nu eenmaal ook zuinig uitgeven. En het zijn nu net de Waalse linkse politici die moord en brand schreeuwen in de patentendiscussie. Als we de Waalse en Brusselse uitgaven in de vaccinatiecampagne eens onder de loep nemen (dit is weliswaar vergeleken met het miljardenbudget van de Big Farma eerder beperkt). Consequentie wordt echter verwacht van politici...
Blijkt dat uit een rapport van de Inspectie Financiën er cijfers per gevaccineerde staan: zwart op wit. De vaccinatiecampagne is nog niet volbracht maar de tendensen manifesteren zich nu al. Voor de vaccinatie van bewoners van collectiviteiten wordt zo per Vlaamse patiënt maar liefst de helft van de kosten minder gebudgetteerd dan per Waalse patiënt. In de vaccinatiedorpen valt een verschil van meer dan 20% in uitgaven op. (Simon Andries 18/5/2021 DS) Naargelang het model (of we nu naar volledige vaccinatie van de bevolking gaan of naar een groepsimmuniteit van meer dan 70% gevaccineerden) loopt het verschil in kostprijs per gevaccineerde op tot net geen 20 euro. De oprechte vraag die zich stelt is dan welk bedrag er door de federale overheid aan de entiteiten zal uitbetaald worden. Het Interfederaal Samenwerkingsakkoord voorziet dat de Federale Staat 80% van de kosten van de vaccinatiecampagne draagt. = dus uit merendeel door Vlaamse belastingbetaler gesponsord!
Is het u ook opgevallen in de berichtgeving dat men sneller aan het vaccineren was in Wallonië dan in Vlaanderen? Reden: ze hadden de tijdschema’s en leeftijdsconsorten, opgelegd federaal, naast zich heen gelegd en zelf meteen begonnen.
Doch als ik grasduin in cijfers oversterfte van steden in België met meer dan 50000 inwoners is er nog een zeer opvallend item en vallen communautaire effecten nog meer op: gerangschikt volgens meeste overstrerfte naar minste staan de Waalse en Brusselse steden allemaal bovenaan met Seraing als koploper en de Vlaamse allemaal onderaan met als hekkensluiter Brugge.
Gerangschikt volgens percentage oversterfte vallen communautaire effecten nóg meer op..
Is er dan een kwaliteitsverschil qua adequate zorg voor Covid patiënten, in hospitaal midden curatief? of preventief qua levensstijl e.d.? maw grotere vatbaarheid? Vandaag nog een markant bericht (19/5/2021): op de Heizel vaccineert men iedereen die zich maar aanmeldt.. Men kijkt zelfs postnummer domicilie niet na ..dus het was er een frauderen van jewelste! Zo kregen ze “voorrang” terwijl ze daar niet voor in aanmerking kwamen.’
Ik hoorde ook dat, wiens domicilie nogal wisselt van London, New York, Tel Aviv en Antwerpen) dit wist en de weg vond naar het vaccinatiecentrum De Heyzel...van verschil in organisatie en beleidscultuur gesproken: registratie was op “Bruvax” louter op erewoord ...
Ziet u zelf niet in, dat het debat dat volgt op onze sprekers op ons symposium 16/10 dit jaar van intens belang gaat worden hoe we als Vlaamse artsen hier gezamenlijk tegenover staan? Noteer alvast datum én thema in uw agenda!
“Na Corona eindelijk een zelfstandig Vlaamse Gezondheidszorg?”
Nog een heuglijk nieuws (21/5/2021 De Spec.)om te eindigen: VAV steunt ten volle VASO en wenst hen voluit succes:
Vaso slaagde erin om een akkoord af te sluiten over een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de assistenten. ‘Historisch’, luidt het, omdat dit dossier al 40 jaar aansleepte. De Franstalige tegenhanger Cimacs ziet dat helemaal anders en voert volop actie tegen het akkoord (?!)


Lieve Van Ermen, voorzitter

 

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.