Beste Collega,

Het Vlaams Geneeskundigenverbond en het Doktersgild Van Helmont, nodigen U uit tot een bezoek aan de buitengewone tentoonstelling van de Spaanse schilder :

Francisco de Zurbaran
op
zaterdag 24 mei 2014
om
14.30 uur
in het
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

Programma :
14.15 u. samenkomst in de inkomsthal van het museum
14.30 u. bezoek aan de tentoonstelling met gids

Deelname in de kosten : € 17,00
Inschrijven uiterlijk voor 14 mei door storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE22 4073 0622 5147 van het VGV.

Met collegiale groeten,

namens VGV-Cultuur namens het Doktersgild Van Helmont
Dr. Jan Dockx Dr. Francis Hujoel

Francisco de Zurbaran schilderde bijna uitsluitend heiligen, monniken en Bijbelse figuren. Hoofdzaak is de overrompelde artistieke kwaliteit waarbij hij een meester is in de weergave van kleur, stoffen en materialen. Niemand kan een heilige in extase of Christus aan het kruis zo schilderen als Zurbaran. Zurbaran (1598-1664) is een vertegenwoordiger van de Spaanse Barok, en was aanvankelijk stadsschilder in Sevilla waar hij zijn opleiding kreeg. Hoewel hij Caravaggio nooit heeft ontmoet hebben beide schilders een voorkeur voor felle contrasten tussen licht en donker. De heiligen van Zurbaran staan tegen een donkere achtergrond maar worden beschenen door een goddelijk licht. Een niet te missen tentoonstelling want voor het eerst is Zurbaran te gast in ons land.

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.