Beste VAV-lid,

Het Vlaams Artsenverbond nodigt u en familieleden en kennissen uit tot een culturele uitstap naar Leuven met geleid bezoek aan M-museum te Leuven

 

 ‘OVER DE GRENS’

Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen

M-museum Leuven op

zaterdag 19 mei 2018

om 14 uur

  • vanaf 13.30 uur : samenkomst aan de onthaalbalie
  • vanaf 14 uur : begeleide rondleiding en bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling ‘Over de Grens’ met link naar de permanente collectie
  • ca. 16 uur : aangeboden nagenieten in het museumcafé

M-museum Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
+32 (0)16 27 29 29
https://www.mleuven.be/nl/

Deelname in de kosten :  € 9,- per persoon.

Inschrijven door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE22 4073 0622 5147 van het VAV met vermelding van de namen van de deelnemers.

Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftig waarbij de datum van betaling telt voor effectieve deelname. Er worden twee groepen gevormd.
De gids neemt ons mee in de tijdelijke tentoonstelling ‘Over de grens’ en maakt vervolgens de link tussen deze tijdelijke presentatie en een hoofdstuk uit de permanente collectie.

Eenieder hartelijk welkom.

Vriendelijke en collegiale groeten, namens VAV-Cultuur,

Drs. Jan Dockx & Geert Debruyne

 

OVER DE GRENS

Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen

De beeldhouwkunst beleefde in de middeleeuwen haar hoogtepunt in de Lage Landen. Brabantse en Vlaamse snijders blonken uit in hun vak en beheersten de kunst om een verhaal in beeld te brengen. Toch is er bijzonder weinig gekend van deze rijke cultuur. Daar brengt M verandering in met de onderzoekstentoonstelling

Akense topstukken reizen naar M

Speciaal voor de tentoonstelling werd één van de grootste Duitse beeldhouwkunstcollecties naar Leuven gehaald. Bijna 100 beelden van het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken worden voor het eerst buiten Duitsland getoond en zullen pronken naast 18 werken uit de M-collectie. De tentoonstelling geeft zo een uitgebreid overzicht van laatgotisch (1350-1550) meesterschap in de Lage Landen.

Paspoort van een beeld

Deze onderzoekstentoonstelling brengt retabels, heiligenbeelden, versierde sculpturen, ivoor en reliekbustes samen die vermoedelijk in de Nederlanden gemaakt werden. Maar hoe kun je deze beelden identificeren? Wie maakte ze? Wie waren de opdrachtgevers? Doordat veel sculpturen en bronnenmateriaal verloren is gegaan, blijven die vragen soms onbeantwoord. Vaak worden ze dan per stad of regio gegroepeerd als ‘Brabant’, ‘Zuidelijke Nederlanden’. Toch is die ordening niet altijd sluitend. De tentoonstelling breekt daarom een lans voor een andere aanpak. Een methode waarbij elk beeld een paspoort kan hebben dat uit verschillende kenmerken bestaat. Zo heeft een beeld meer te vertellen dan enkel de stad of regio waar het geproduceerd werd.

113 stukken, van de 11de tot de 17de eeuw

95 Akense topstukken zullen uitzonderlijk naast 18 werken uit de M-collectie pronken. Zo zie je onder meer werk van Jan Borman, de Meester van Elsloo, Jan van Steffeswert, Hendrik Roesen, de Meester I.T., de Meester van de Vijfpuntige Ster, de Meester van de Stenen Vrouwenkop en Meester Balthasar. Een van de hoogtepunten is het Petrusretabel uit Opper-Gerle. Het is niet alleen uitzonderlijk omwille van zijn omvang maar ook de gedetailleerde uitwerking van de vele figuren springt in het oog.

Curatoren: Marjan Debaene & Peter Carpreau

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.