Beste Collega,

In samenwerking met de afdeling Brussel van het Verbond der Vlaamse Academici nodigen we U graag uit tot een concert in het kader van de:

Halve Finale van de
Koningin Elisabethwedstrijd
voor viool
op
zaterdag 16 mei 2015 om 14.45 uur
in Studio 4 van het Flagey-gebouw
ingang Heilig Kruisplein te 1050 Elsene

Het concert begint stipt om 15 uur !
Tijdens de pauze ruime gelegenheid om bij een drankje onze indrukken uit te wisselen

Programma :
Tijdens elke sessie hoort het publiek vier halve finalisten aan het werk:
de eerste twee spelen een concerto van Mozart begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, o.l.v. Paul Meyer.
Dit concerto wordt gekozen uit de concerti KV216 (n. 3 in G), KV218 (n. 4 in D) en KV219 (n. 5 in A).
Na de pauze vertolken de volgende twee hun recital met pianobegeleiding.
De jury kiest één van twee door de kandidaat voorgestelde recitalprogramma's, die beide de volgende werken bevatten:

  • werken naar keuze
  • de sonate in e op. 27/4 voor viool solo van E. Ysaÿe
  • het onuitgegeven verplichte werk van Vykintas Baltakas

Welke violisten zullen optreden en welke werken ze zullen uitvoeren is nog niet gekend.

Deelname in de kosten :  € 15,00
Inschrijven door storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer:
BE80 4300 0665 3177 van het VVA Brussel met vermelding "Kon. Elisabethwedstrijd".
Betaal dus NIET op de bankrekening van het VGV!

Met collegiale groeten,

namens VGV-Cultuur namens het Doktersgild Van Helmont
Dr. Jan Dockx Dr. Francis Hujoel

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.