Zijn naam is Wallon, maar ongetwijfeld was hij liever als Flamand ter wereld gekomen... Van deze auteur, tachtig jaar geleden geboren in Hazebroeck, stelden wij in Periodiek (65ste jaargang nr.1) het interessante werkje voor: ‘La grand' place de ma petite ville’. Hij blijft zijn geboortestreek een warm hart toedragen. Onlangs nog nodigden de rotariërs van Hazebrouck hem uit om zijn oeuvre toe te komen lichten en door zijn medestudenten werd hij gehuldigd als laureaat van zijn retorica. Hij studeerde Letteren en Filosofie in Rijsel en is iemand met brede cultuur: hij leidde een kamerkoor, volgde cursussen middeleeuwse muziek, o.m.te Royaumont en was jurylid voor het Concours Lyrique des deux Catalognes. De neerslag hiervan vindt men terug in ‘Le Pénitent de Furnes’, een bundel van 13 fantastische verhalen in zijn karakteristiek magisch-realistische sfeer.

De eerste novelle ‘de Boeteling van Veurne’ is geënt op ‘Le Bourgemestre de Furnes’ van Georges Simenon, een geestesgenoot waarmee hij contacten onderhield en zeer vereerd en ingenomen was met dit verhaal! Daarvan getuigt hun onderlinge correspondentie! In dezelfde sfeer spelen zich ‘Le moine de Coxyde’ af of ‘Le Boyau de la mort’ ; een delicaat aftasten van de schemerige overgang tussen realiteit en fantasie, meestal met een heel verrassende ontknoping, waarbij de lezer, zoals in een goede triller, op het verkeerde been wordt gezet. Hubert Lampo en Johan Daisne, maar ook Alain Fournier ,Jean de La Fontaine en Charles Perrault, schitterende vertellers en illustere geestesgenoten blijven niet ver af…Moraliserend zijn die verhalen allerminst, al doen ze wel reflecteren en aan jouw ego krabben.

Ken je het ‘Talbot House te Poperinge’? Daar speelt zich 'Le Fauteuil' af. Deze novelle nodigt je uit meteen dit huis te bezoeken, waar Engelse militairen tussen hun missies uit te rusten. Alvast dus ook stories met een sterke verwijzing naar de actualiteit van La Grande Guerre. Het typeert hem ook als rabiaat filosoof-pacifist. Maakte hij als milicien niet de gruwel mee rond de onafhankelijkheid van Algerije?

Kan het anders dan dat de sterk door de Westhoek geïnspireerde Wallon ook langs ‘La petite porte verte’ binnendrong tot het huis van Paul Delvaux in Koksijde? Droom of werkelijkheid...wat doet het er toe? Met zijn allereerste bundel: ‘Les Anges parmi nous' verwierf Michel Wallon heel lovende kritiek en werd hij o.m. door Le Furet du Nord bekroond. In dit kleinood kuiert hij door Vlaanderen en Kent. Gehuwd met een Duitse, vertaalde hij ook gedichten van Dieter P. Meier-Lenz en novellen van Fritz Werf. Zijn omzwervingen doorheen Frankrijk en zijn leeropdracht in Baden-Baden resulteerden in een reeks merkwaardige 'Promenades Littéraires' o.m. in de Lyonnais, de Vallespir de meest tegen Spanje aanleunende streek van Frankrijk, in Perpignan, Baden-Baden en natuurlijk ook in het ons eigene Vlaanderen.
‘Une bonne adresse’
is dan weer een originele bundel met korte teksten in de vorm van sketches. Maar zijn allerlaatste bundel heet ‘Un chien pour la nuit’..., fantastische gebeurtenissen rond de gefingeerde figuur van Timothée en, haast vanzelfsprekend, een mogelijks waar verhaal zich in Vlaanderen afspelend. Michel Wallon heeft ook zijn Vlaamse fanclub. Haast wekelijks pleegt hij een heel kort, meestal komisch of soms een verhaal met dubbele bodem. Dit ‘Eden News’ wordt doorgemaild naar Nederlandstalige, uiteraard Frans begrijpende lezers. Een originele formule! Naar aanleiding van zijn verjaardag maakten zij er onlangs een geslaagd rassemblement Wallon (sic) van...Zij verbroederden met de auteur én enkele van zijn lezers en vrienden uit Noord Frankrijk. Grensoverschrijdende litteraire uitwisseling op het laagste echelon, fors omhooggetild door een pint van Westfleteren en het beste van twee werelden!
Interesse in Wallons’ ‘Eden News’? Contacteer dan ondergetekende. Straks kan je bij de croissants ook genieten van een hartig kortverhaal!

Luc Schaeverbeke
luc.schaeverbeke [at] gmail.com

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.