Onze diepgaande interesse voor de Vlaamse cultuur is existentieel en verklaart dat we ongevraagd kunnen rekenen op de beste omkadering met veelal een belangeloze inleiding door de curator of de conservator. We mogen zelfs onze jaarvergaderingen organiseren in musea. Dit geeft ons een legitieme proteststem in dit culturele landschap. Minister Schauvliege heeft de subsidies toegekend voor cultuur in 2013. Ik haal twee markante voorbeelden aan. De Vlaamse Opera krijgt jaarlijks 20 miljoen euro en dit is onvoldoende voor artistiek directeur Aviel Cahn die een miljoen extra wenst want anders moet er geschrapt worden in de producties. Een van die “bestelde” producties is “Tragedy of a friendship” van Fabre. De perverse details zal u terugvinden in een lezersbrief. Aan de andere kant staan enkele wereldvermaarde kleine barokgezelschappen zoals La Petite Bande van Sigiswald Kuijken, het Collegium Vocale van Philippe Herreweghe en het Huelgas Ensemble van Paul Van Nevel. Zij vallen uit de boot omdat ze te weinig vernieuwend zijn. Zij keren echter terug in de tijd, bouwen oude instrumenten na, ontdekken nieuwe partituren en benaderen zo goed mogelijk de originele instrumentale uitvoering. Dirigenten: er is werk aan de winkel. Vraag aan Fabre, Van Beirendonck en De Corte om de outfit van het orkest aan te passen.

In 2014 voorzien we een symposium in het Paleis der Academiën met als onderwerp “De schande van de internering”. België is reeds talloze malen internationaal veroordeeld voor het ontbreken van een specialistische begeleiding en behandeling (met uitzondering van overdadige hoeveelheden anxiolytica en antidepressiva) van de 1.200 geïnterneerden zonder dewelke integratie in de maatschappij onmogelijk wordt. Nochtans is de wet van 1930 glashelder. Verder voorzien we mogelijk een debat over de rol van de mutualiteiten in een gedefederaliseerd België. Hoe bereiden ze de onafwendbare digitalisatie voor. Binnenkort verdwijnen de apothekersbriefjes en worden deze door de arts online gezet. Waarom zou dit niet kunnen voor de getuigschriften? Moet de toekomstige rol van de mutualiteiten niet herbekeken worden? In een aansluitend debat kunnen meer pertinente vragen worden gesteld.

Ongeacht de opleiding kan elke arts door de rechtbank aangesteld worden als gerechtsdeskundige met dezelfde verloning als een wetarts. Sedert 2002 is gerechtelijke geneeskunde een erkend specialisme terwijl dat in de omliggende landen reeds het geval is sinds begin van de vorige eeuw. Op dit ogenblik zijn er een twintigtal artsen voltijds werkzaam in de forensische geneeskunde. Omwille van de slechte beroepsomstandigheden en gebrek aan toekomstperspectieven zal dit aantal tegen 2015 gehalveerd zijn. Daarboven komt nog de slechte verloning die nog dateert van het tijdperk dat gerechtelijke geneeskunde meer als een hobby werd bedreven naast een hoofdactiviteit. Nu is forensisch onderzoek ingewikkeld en professioneel geworden. De wetgeving moet echter aangepast worden om bepaalde groepen van overlijden (wiegendood, zelfdoding enz.) systematisch te laten onderzoeken door een wetarts. Het wetsvoorstel hiervoor dateert van 2005 en zou recent terug ingediend worden. Onderzoek in Duitsland heeft aangetoond na extrapolatie dat er ongeveer 500 moorden geregistreerd worden als een natuurlijk overlijden. Tot zover de forensische geneeskunde.

Veel droeviger is het gesteld met de forensische psychiatrie. De zaak De Gelder was een echte testcase voor de psychiatrie en bracht op pijnlijke wijze de crisis van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder op het voorplan. De inzet voor beide partijen was de toerekeningsvatbaarheid.

Vooraf wil ik u het overlijden melden van collega Raymond Lenaerts. Deze grote "kleine" man heeft veel betekend voor het VGV. In dit nummer wordt zijn grote verdienste voor het VGV en Vlaanderen uitvoerig toegelicht. Met een zekere schroom durf ik citeren uit zijn aandoenlijke afscheidsbrief gericht aan zijn echtgenote Bieke, kinderen en kleinkinderen. "Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, blijft steeds eendrachtig (…). Houdt steeds de goede familiebanden in ere en tracht steeds de ware zin van het leven te ontdekken. Denk er steeds aan: een mens leeft niet alleen voor zichzelf…". Rem was in alle opzichten een reus in het medische en ethische landschap in Vlaanderen. Wij hebben elkaar de laatste jaren nog beter leren kennen waarbij ik met groot genoegen zijn persoonlijke chauffeur mocht zijn voor de Algemene Vergadering.

Minister Onkelinx belooft veel: een medisch kadaster dat er nog steeds niet is en de behandeling van drie dossiers over alternatieve geneeskunde. De ongelijke toegang tot de geneeskunde in Vlaanderen en Wallonië is onbespreekbaar ondanks het duidelijk signaal na ons bijzonder succesvol symposium in het Paleis der Academiën te Brussel waar eminente sprekers een duidelijke boodschap brachten. Waar ze wel tijd voor had is een uitgebreid interview in De Standaard over het "Driegeslacht Onkelinx" uitgesmeerd over vier bladzijden ter gelegenheid van Vrouwendag. Zijn er dan in Vlaanderen geen drie- of meergeslachten te vinden die boeiender zijn? En het Waalse charmeoffensief gaat verder: een dag later volgt Magnette die, na twee weken voorzitterschap, zes bladzijden krijgt in DS weekblad.

Verslagboek [pdf]

Recenste uitgaven Periodiek

Periodiek juli-augustus-september 2021 [pdf]

Vorige uitgaven Periodiek

Periodiek april-mei-juni 2021 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2021 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2020 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2020 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2020 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2020 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2019 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2019 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2019 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2019 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2018 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2018 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2018 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2018 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2017 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2017 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2017 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2017 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2016 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2016 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2016 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2016 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2015 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2015 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2015 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2015 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2014 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2014 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2014 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2014 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2013 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2013 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2013 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2013 [pdf]
Tussentijdse Periodiek januari 2013 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2012 [pdf]

Periodiek juli-augustus-september 2012 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2012 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2012 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2011 [pdf]

Tussentijdse Periodiek augustus 2011 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2011 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2011 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2011 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2010 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2010 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2010 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2010 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2009 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2009 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2009 [pdf]
Periodiek speciaal april 2009 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2009 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2008 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2008 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2008 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2008 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2007 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2007 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2007 [pdf]
Periodiek januari-februari-maart 2007 [pdf]
Periodiek speciaal december 2006 [pdf]
Periodiek oktober-november-december 2006 [pdf]
Periodiek juli-augustus-september 2006 [pdf]
Periodiek april-mei-juni 2006 [pdf]
Periodiek 6-2005 [pdf]
Periodiek 4-2005 [pdf]
Periodiek 2-2005 [pdf]
Periodiek 6-2004 [pdf]
Periodiek 4-2004 [pdf]
Periodiek 2-2004 [pdf]

Vorige uitgaven Nieuwsbrieven

Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief okt-nov-dec 2011 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief apr-mei-jun 2011 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jan-feb-maa 2011 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief okt-nov-dec 2010 [pdf]

Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jul-aug-sep 2010 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief apr-mei-jun 2010 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jan-feb-maa 2010 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief okt-nov-dec 2009 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jul-aug-sep 2009 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief apr-mei-jun 2009 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jan-feb-maa 2009 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief okt-nov-dec 2008 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jul-aug-sep 2008 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief apr-mei-jun 2008 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jan-feb-maa 2008 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief okt-nov-dec 2007 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jul-aug-sep 2007 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief apr-mei-jun 2007 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief okt-nov-dec 2006 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief apr-mei-jun 2006 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief jan-feb-maa 2006 [pdf]
Bijlage bij Periodiek-Nieuwsbrief sep-okt 2005 [pdf]
Nieuwsbrief januari-februari 2006 [pdf]
Nieuwsbrief september-oktober 2005 [pdf]
Nieuwsbrief mei-juni 2005 [pdf]
Nieuwsbrief januari-februari 2005 [pdf]
Nieuwsbrief mei-juni 2004 [pdf]

 

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.