Nooit eerder zaten zoveel mensen opgesloten in de Belgische gevangenissen : 11.769, een stijging met 3.000 sedert 2008 terwijl de capaciteit 9.592 bedraagt zijnde een tekort van meer dan twintig procent. Deze groei is vooral veroorzaakt door de grote instroom van gedetineerden in voorhechtenis die in afwachting van hun proces niet veroordeeld zijn. Antwerpen haalt 70 procent en Sint-Gillis bijna 100 procent overbevolking. Beide gevangenissen zijn typische doorgangsgevangenissen. Om deze overbevolking te verminderen had ik in een open brief, gericht aan minister Turtelboom, gepleit i.p.v. in internet en telefoon in elke cel, te investeren in enkelbanden met GPS. De justitiehuizen staan in op het toezicht van de enkelbanddragers. Nu is het duidelijk waarom niet meer geïnvesteerd wordt in enkelbanden. Wie in voorhechtenis vlucht kan door een lacune in de wetgeving noch door de onderzoeksrechter noch door de strafrechter, die zijn uitspraak nog moet doen, aangehouden worden, omdat geen van beide deze bevoegdheid heeft. Bricolage! Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek heeft afgesloten, zegt de wet op de voorlopige hechtenis niets over wat de raadkamer kan als iemand gevlucht is. De raadkamer kan alleen een vrijgelatene onder elektronisch toezicht plaatsen wanneer hij zich niet houdt aan de voorwaarden. Een ander probleem is de opvolging door de justitiehuizen van zo’n tweeduizend enkelbanden. Bij straffen onder de drie jaar is de opvolging minimaal geworden. Enkele standaardvoorwaarden worden opgelegd en één bezoek bij de justitieassistent volstaat. Voor kleine criminelen is er dan ook te weinig individuele begeleiding.

De kinderarmoede bereikt in België een alarmerend peil. Van de 2,2 miljoen kinderen van 0 tot 18 jaar groeien er 420.000 op in een arm gezin, bijna 20 procent, met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Vlaanderen doet het zeer goed na koploper Denemarken met tien procent kinderar-moede. Wallonië met 25 procent en Brussel met 40 procent tonen ronduit dramatische cijfers waarbij Brussel slechter scoort dan Bulgarije en Roemenië. Zo lanceert Hasselt een daadwerkelijk plan tegen kinderarmoede. Er worden aanzienlijke financiële middelen vrijgemaakt en liefst 65 organisaties nemen deel aan het lokaal platform kinderarmoede. Een tiental projecten worden opgestart. Zo gaat de stad Hasselt een ruilwinkel “Het Wisseltje” oprich-ten voor baby- en peutermateriaal waarbij allerlei spullen voor een volledige uitzet voor de baby kunnen geruild worden met een stempelformulier.

De Gentse rector Anne De Paepe wil soepeler taalregels voor de universiteiten. Ze wil meer cursussen in het Engels geven aan bachelor- en masterstudenten en de regels voor de kennis van het Nederlands van de buitenlandse docenten en onderzoekers die ze aanwerft moeten eveneens soepeler worden. En dit uitgerekend aan de Gentse universiteit waar in 1930 als eerste universiteit in Vlaanderen het Frans werd vervangen door het Nederlands. Vooral voor allochtonen, voor wie het academisch Nederlands al een moeilijke tweede taal is, zal de verengelsing van het onderwijs de drempel tot het hoger onderwijs nog verhogen. Bovendien komen de meeste afgestudeerden nog altijd terecht in een Nederlandstalige werkomgeving. In 2012 werd de taalregeling voor het hoger onderwijs reeds verre-gaand versoepeld. Laat ons echter niet afglijden naar sommige Nederlandstalige universiteiten waar Engels de enige voertaal is. In tegenstelling tot de Vlaamse Vereniging van Studenten pleit het Verbond der Vlaamse Academici tegen de verdere verengelsing en voor het behoud van een Vlaams bewustzijn in het hoger onderwijs.

Ik maak u bijzonder attent op onze activiteiten in het najaar. Vooreerst op 6 en 7 september de uitstap naar Amsterdam met een schitterend pro-gramma, waarover elders in dit nummer, en ons symposium op 27 september dat een brandend actueel onderwerp heeft: de schande van de inter-nering en het probleem van de opleiding in de forensische psychiatrie in Vlaanderen, en dit in samenwerking met Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Verder in dit nummer vindt u het programma en de deelname is koste-loos. Het aantal plaatsen is evenwel beperkt en inschrijven is dan ook verplicht.


Jan Dockx, VGV-voorzitter

Lees Meer

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.