Een Algemene Ledenvergadering is traditioneel de afsluiting van het afgelopen jaar. In 2012 vierden we de 90ste verjaardag in de crypte van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. Toen stelden we voorop dat onze taak nog niet af is in verband met de overheveling van de sociale zekerheid naar de gemeenschappen met als eerste aanzet de gezondheidszorg.
In 2013 waren we te gast in de Katoennatie eveneens in Antwerpen. Toen was de grote bezorgdheid de onmiskenbare achteruitgang van het verenigingsleven in het algemeen. Het blijft moeilijk om in een maatschappij met toenemende individualisering en digitalisering zich te verenigen rond de realisatie van een ideaal. Nochtans is de boodschap van het VGV eerlijk en realistisch waarbij elke politieke strekking, die onze standpunten deelt, aanvaardbaar is.
En de teneur gaat door in 2014 in de Keizerskapel, waarbij vooropgesteld werd dat de komende jaren voor het VGV van cruciaal belang zijn. We moeten onze toekomst veilig stellen door op zoek te gaan naar meerdere partners. Het is hierbij passend de Vlaamse Zenuwartsen bijzonder te danken voor het jarenlange vertrouwen in het VGV als partner. Dat we misschien een deel van onze identiteit en van ons patrimonium moeten prijsgeven is de morele prijs om te overleven om zo onze idealen te realiseren.

De Algemene Ledenvergadering 2014 was een groot succes met in de voormiddag een zeer gesmaakt debat over de rol van de mutualiteiten, big data en e-health. Het is de verdienste van Dr. Lieve Van Ermen om eminente sprekers rond dit onderwerp te hebben verenigd. Het verslag van dit debat leest u op p. 17-19.

De schande van de internering blijft actueel: de Hoge Raad voor Justitie organiseert op 7 mei een debat in het Parlement. Dank zij een nieuwe uitspraak van de Nationale Raad van de Orde krijgt de arts, die lid is van de Commissie van Toezicht van de Gevangenis, inzage in het medisch dossier van de gedetineerde met dezelfde bevoegdheid als het “Committee for the Prevention of Torture” (CPT).

Verder blijft het VGV bijzonder alert over de evolutie van de contingentering waarbij het duidelijk is dat minister Onkelinx onbetrouwbaar is. Zij verklaarde, ondanks het massale protest in Vlaanderen, aan alle Franstalige studenten tot 2020 een RIZIV-nummer te bezorgen. Zo zouden een aanzienlijk aantal, hoofdzakelijk Franstalige, overtallige artsen gere-gulariseerd worden. Terwijl de decanen geneeskunde van de Vlaamse universiteiten reeds
maanden wachten op een onderhoud op haar kabinet, werden de vertegenwoordigers van de Franstalige betogende studenten meteen ontvangen waarbij zij een document ondertekende met bovenvermelde garanties. Wie gelooft deze vrouw nog? De Vlaamse minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, minister van Onderwijs Pascal Smet en minister-president Kris Peeters hielden tot hier toe het been stijf. Meer details leest u op p. 9-10 en 17.

Tenslotte wil ik eindigen met een dringende oproep. Zoals eerder aangegeven moet het VGV bezuinigen. Een grote uitgavenpost blijven de verzendingskosten. Naar de toekomst toe moeten we meer gebruik maken van digitale communicatie. Zo streven we er naar tijdens dit overgangsjaar om de uitnodigingen voor cultuur zoveel mogelijk digitaal te versturen.
Graag dan ook dringend uw opgave van e-postadres aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het spreekt vanzelf dat leden zonder e-postadres de papieren versie blijven ontvangen. Als dit idee een succes en breed gedragen wordt door onze leden dan kan Periodiek, voor wie dat wenst, op eenzelfde wijze aangeboden worden. Hoe dan ook levert de ganse redactieraad een enorme inspanning om een kwalitatief hoogstaand tijdschrift af te leveren. Het VGV blijft een wonderlijke vereniging die in dit land haar gelijke niet heeft.


Jan Dockx, VGV-voorzitter

Lees Meer

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.