Voorwoord

Kaft202104

De coronapandemie blijft maar aanhinken: nu vierde golf en we zullen deze maar de baas zijn begin 2022 zeggen de experts
...maar laten we woke Vlaams blijven...
Op ons laatste symposium 16/10/2021 is de spagaat tussen de aanpak van het noorden en het zuiden van dit land weer als een paal boven het water bewezen ...
We doen het anders (met eigen klemtonen), béter (hogere vaccinatiegraad ) én goedkoper. De vele verschillende (9) excellenties op gezondheidszorg leiden tot inertie in daadkracht.

Er zijn politici die evenzo ‘het hangijzer van de verschillende beleidsniveaus even goed onder ogen zien maar ze trekken net tegenovergestelde conclusies dan de onze ...ze willen terug éénduidig op federaal niveau!?

“Naar een Vlaams gezondheidsbeleid!” In de Gemengde Commissie in de senaat op 15/10/2021 ter voorbereiding van de Grondwetsherziening mocht ik, als voorzitter VAV, onze zienswijze wat gezondheidsbeleid verduidelijken en werd ik van alle kanten geviseerd...

Men kan de tandpasta niet terug in de tube steken ...er is ook een organische evolutie van onderuit om verschillen meer zelfstandig aan te pakken en zoveel als kan naar de gemeenschappen over te hevelen ...

“Na Corona, eindelijk een zelfstandig Vlaamse gezondheidszorg”: blijft een kneedbaar thema ook in 2022.

Nu ad hoc met de klimaattop ook ...geen Belgisch federaal standpunt ...zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië moeten rechtstreeks verantwoordelijk worden ten opzichte van Europa: dan moet er geen Belgische klimaateenheidsworst meer gefabriceerd worden!

“Federale overheid ‘scheidsrechter’ in klimaatdiscussie?”: Zéker geen optie!

Ik wens jullie een Coronavrij 2022 toe en een onverdroten Vlaamse reflex.

We vieren alvast in het najaar van 2022 ons eeuwfeest van het Vlaams Artsenverbond en ik hoop u in grote getale gezond en wel te ontmoeten in Antwerpen op de Algemene Vergadering 19/2/22 en bijpassend bezoek aan het Letterenhuis en Handelsbeurs.

Lieve Van Ermen, voorzitter

 

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.