Voorwoord

Kaft201703Het grote woord is eruit. ‘De 7de staatshervorming’ wordt de inzet van de regeringsonderhandelingen van 2019. Althans
volgens Vlaanderens MP in zijn 11 juli -toespraak aan de Groeningekouter. En ampele woorden verder werd de overheveling -met inbegrip van de financiering ervanvan het gezondheidsbeleid vooropgesteld. Het Vlaams Artsenverbond zal erop voorbereid zijn. Te beginnen met het aanstaande VAV-symposium te Brussel op 23 september over de “Vlaamse gezondheidszorg na de 6de staatshervorming», wat in de loop van de aansluitende maanden tot het opstellen van een onderbouwd eisenpakket over een globaal Vlaams gezondheidsbeleid -‘van wieg tot kist’, zoals dat heet- moet leiden. En als voorproefje over de ‘failed state Belgium’ vindt u in dit nummer de laatste evaluatie over het federale compromis over de artsencontingentering. Trouwens voor wie het nog over het hoofd zag, ook vandaag kunt u nog voor het VAV-symposium inschrijven!

Waar de V-partijen wellicht makkelijk zullen volgen bij deze legitieme oproep voor een 7de staatshervorming, wordt het uitkijken naar de traditionele formaties. Rooskleurig is anders. De christendemocraten zijn blijkbaar bereid om hun woorden terug te nemen en zo de Vlaamse zaak te verraden. Op 23 juni 2012 verklaarde hun voorzitter immers: ‘Niemand zal ontkennen dat op een dag een zevende staatshervorming komt. De voortschrijdende omvorming van de staat is onherroepelijk. Er moet nog een reeks bevoegdheden naar de gewesten overgeheveld worden.’ Om maar over “de pest voor Vl.”, de liberale partij te zwijgen. Van de huidige oppositie werd zelf helemaal niets vernomen. En zullen de Franstaligen zich nogmaals als ‘demandeurs de rien’ opstellen, om dan uiteindelijk toch nog te zwichten wanneer het wereldrecord regeringsvorming opnieuw dreigt te worden verbroken?

De Brussels correspondent van de Franse krant Libération, stelt over België ‘de staat is in verval, ondermijnd door de onophoudelijke strijd tussen de Vlaamse meerderheid en de Franse minderheid. Vijftig jaar van communautaire strijd hebben het koninkrijk in een doodlopend steegje doen belanden: onmacht, incompetentie, onverantwoordelijkheid.’

De stelling luidt ondertussen in een krantencommentaar ongeveer als volgt: ‘Het huidig systeem waarin onvoorspelbaarheid de enige zekerheid is en beurtelings het federale en het regionale niveau langdurig verlamd kunnen worden, betaalt onzichtbaar een hoge prijs. Eenvoud moet het doel zijn van elke nieuwe hervormingspoging. De al te complexe structuren zijn er gekomen omdat er evenwichten en beschermingsmechanismen moesten worden uitgebouwd. Deze loodgieterij waarbij alles aan alles gekoppeld werd, heeft het hele systeem vergrendeld. Dergelijke politieke technologie is overduidelijk uitgeleefd.’

Kan de conclusie na opnieuw 5 jaar tijdverlies nog langer uitgesteld worden? ‘Wij wensen een echt confederalisme, waarbij elkeen zal kunnen handelen zoals het hem belieft. Als de Franstaligen geen concessies willen doen, zullen wij geen andere keuze hebben dan het separatisme.’, stelde de N-VA-voorzitter reeds 10 jaar geleden! Tijd van handelen zonder uitstel is nu echt de boodschap. Op naar een 7de, liefst definitieve alles omvattende, staatshervorming.

Voor het thema, “zelfstandig, globaal Vlaams gezondheidsbeleid”
daarin, biedt het VAV zeer bereidwillig en zonder valse bescheidenheid haar medewerking aan.

Geert Debruyne, voorzitter

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.