Vooraf doe ik om besparingsredenen nogmaals een dringende oproep om uw e-postadres door te geven aan het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Elke postzending kost het VGV vele honderden euro’s. Het is vanzelfsprekend dat wie geen e-postadres heeft, de uitnodigingen op papier blijft ontvangen. Tevens zal het lidgeld licht omhoog gaan, maar ik verzeker u dat we bijzonder toekijken op de bestemming ervan.

Het symposium op 27 september over de schande van de internering en de toekomst van de forensische psychiatrie was bijzonder succesvol met eminente sprekers, discutanten en aanwezigen. Het niveau was hoogstaand met bijzondere waardering voor de samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
De media (Radio 1, De Standaard, Het Nieuwsblad, Knack, Artsenkrant, de Specialist en Medi Sfeer) hebben dit probleem op uitstekende wijze uitvergroot. Het VGV-bestuur deelt u met genoegen mee dat het federaal regeerakkoord van 10 oktober ll. in het hoofdstuk “Sociale vooruitgang en gezondheidszorgen” op p. 65 vermeldt: “De diverse luiken van het federaal meerjarenplan van 2009, dat de uitbouw van een zorgtraject voor forensisch-psychiatrische patiënten uittekent, worden in overleg met de deelstaten verder uitgevoerd.” En in het hoofdstuk “Justitie en veiligheid” lezen we op p. 124-125: “De geïnterneerden moeten kunnen worden opgevangen in een aangepaste infrastructuur en het voorwerp uitmaken van geschikte zorgen en opvolging. De minister van Justitie zal een gespecialiseerd centrum voor observatie en diagnosestelling bij daders oprichten.” Dit laatste is een onrechtstreekse verwijzing naar het Nederlandse Pieter Baan centrum, waarnaar ik in mijn slottoespraak tijdens het symposium eveneens verwees. In dat centrum kan een ploeg van artsen en psychologen een dader zeven weken lang volgen als het om een complexe problematiek gaat, en op het einde van de observatie tot een bepaalde graad van toerekeningsvatbaarheid op een schaal van 1 tot 5 besluiten, zoals Nikolas Vanhecke (www.standaard.be, 11.10.14) schreef. Verdere druk op de overheid zal noodzakelijk zijn om onze eisen te realiseren.

Ondanks de bouw van twee Forensische Psychiatrische Centra (FPC) blijven ongeveer 500 geïnterneerden onbehandeld. De vrees is terecht dat enkel de meest handelbare risicoloze geïnterneerden geplaatst worden in de FPC’s. De zware psychotische geïnterneerden zullen opgesloten blijven en dus onbehandeld. Reden: de onderbemanning door psychiatrische verpleegkundi-gen is nu reeds een feit. Laat de twee FPC’s niet dichtslibben tot ordinaire gevangenissen waar de zorg ondermaats zal worden. Ook elke gedetineerde heeft recht op menswaardige zorg zodat de reïntegratie in de maatschappij zonder haat en wrok kan hervat worden. Wie zijn straf heeft uitgezeten moet met een blanco register zijn leven kunnen hervatten. Om de zorg in de gevangenissen te optimaliseren moet Justitie deze materie overdragen aan Volksgezondheid die uiteraard de expertise heeft. Twaalfduizend gedetineerden zullen niet wegen op het BNP. Het volgend nummer van PERIODIEK wordt een verslagboek van het symposium over forensische psychiatrie.

Gelieve volgende data te reserveren. Op 6 december bezoeken we het Fin-de-Siècle museum met een schitterende tijdelijke tentoonstelling over Constantin Meunier. De gidsen zullen zowel het museum als de tentoonstelling begeleiden. Elders meer informatie in “VGV bezoekt”. Een tweede belangrijke datum is 28 februari 2015 met de Algemene Ledenvergadering die zal doorgaan in de abdij van Averbode met uiteraard een geleid bezoek aan de kunstschatten van de abdij. Deze vergadering is belangrijk omdat een nieuwe voorzitter moet verkozen worden.

Vervolgens wil ik de besparingen op cultuur door de Vlaamse regering aankaarten. Cultuur is de uitstraling van onze Vlaamse Gemeenschap. Cultuur is een laboratorium waaruit nieuwe projecten ontstaan. De erfgoedsector kreunt onder de besparingen. Er was reeds een achterstand van 2,3 miljoen euro voor de 21 musea die Vlaanderen subsidieert. Nu komt er een bijkomende besparing van 4 procent voor de musea bovenop nog grotere besparingen voor de rest van de erfgoedsector van 5 tot 7,5 procent. In Vlaanderen liggen in depots van musea en erfgoedbibliotheken meesterwerken en topstukken die verkommeren door gebrek aan zorg. Cultuur zal zich uiteindelijk moeten losmaken van de politiek en door zelforganisatie een ander maatschappelijk model verwerven. Kunst maakt maar een klein deel uit van cultuur waar slechts 10 procent van de bevolking zich mee bezig houdt. Reorganisatie los van de overheid is de toekomst. Cultuur en kunst zijn belangrijk voor de maatschappij: “Wenn die Sonne der Kultur niedrich steht, werfen selbst Zwergen lange Schatten” (K. Kraus).


Jan Dockx, VGV-voorzitter

Lees Meer

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.